Privacy statement

Privacy beleid

Privacy beleid downloadbaar

De website www.ikwileensieradenlabel.nl is onderdeel van www.anadyla.com. Om deze reden staat in dit privacy beleid Ana Dyla genoemd als eenmanszaak.

Ana Dyla, gevestigd aan Noordzee 1, 3825 WD Amersfoort / Nederland,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ana Dyla vindt de privacy en veiligheid van al haar klanten erg belangrijk en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Om je bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen hebben wij een aantal van je gegevens nodig.

Ana Dyla gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
– Als je een bestelling plaatst, hebben we jouw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Indien je ook je telefoonnummer opgeeft zullen wij dit alleen gebruiken om je te informeren over eventuele belangrijke wijzigingen t.b.v. je bestelling.
– Om de website zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, slaan wij met jouw toestemming persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en nog beter aan jouw wensen voldoen.
Met jouw toestemming gebruiken wij je e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als je dit niet langer prijs op stelt, kun je je afmelden via de link onderaan elke mailing.
Wanneer je bij Ana Dyla een account aanmaakt bewaren wij jouw gegevens op een Secure Server. In jouw persoonlijke account slaan we informatie op zoals je naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat je deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ana Dyla verwerkt je persoonsgegevens of zakelijke gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer (na betaling van een geplaatste order)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anadyla.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ana Dyla verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Ana Dyla analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Ana Dyla volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Ana Dyla verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ana Dyla neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ana Dyla) tussen zit. Ana Dyla gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– WordPress & Woocommerce het onderliggende systeem van onze webshop.
– Mollie de verwerking van al onze online betalingen
– Paypal de verwerking van onze Paypal betalingen
– Google ten behoeve van adwords & analytics
– Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Youtube
– Zenddesk ten behoeve van de online chat functionaliteit van onze website
– Mailchimp & Active Campaign voor onze mailwisselingen
Ana Dyla zal er te alle tijde alles aan doen om onverwachte gevolgen voor betrokkene te reduceren en betrokken op de hoogte te stellen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ana Dyla bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > minimaal 5 jaar > wettelijke verplichting
Adres > minimaal 5 jaar > wettelijke verplichting
IP – adress > maximaal 2 jaar > we willen graag de website laten functioneren naar jouw wensen en behoeften.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ana Dyla verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ana Dyla blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ana Dyla gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ana Dyla gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Meer informatie over Cookies vind je hier.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Klik hier verder voor voor een toelichting.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ana Dyla en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@anadyla.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ana Dyla wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Ana Dyla kan je verleende informatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons Privacy beleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden je deelname te weigeren.
Indien je vragen hebt of meer informatie wil ontvangen over onze Privacy beleid kun je contact opnemen met de klantenservice van Ana Dyla. In geval van wijziging van onze Privacy beleid dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ana Dyla neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via hello@anadylaagency.com.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons Privacy beleid, neem dan contact op met onze klantenservice.

Contactgegevens Ana Dyla:
+31 6 28 61 32 90 & hello@anadylaagency.com